Danh sách đàn Piano Cơ Tại Thiên Di Piano – 147 Hào Nam

Tên hàng

Thương
hiệu

Giá bán

Piano Solfa

Solfa

36,000,000.0

STEINRICH S18AE

STEINRICH

65,000,000.0

Pruthner MP-700

Pruthner

52,000,000.0

GERSHWIN NO.800

GERSHWIN

32,000,000.0

Rolex KR-32

ROLEX

32,000,000.0

DIAPASON

Diapason

38,000,000.0

Grand SCHWESTER

SCHEWTER

220,000,000.0

W106

Yamaha

65,000,000.0

ROLEX RX-300DW

ROLEX

54,000,000.0

U1H

Yamaha

45,000,000.0

UX

Yamaha

68,000,000.0

SX101RBL

Yamaha

65,000,000.0

W106B – 3046771

Yamaha

75,000,000.0

U30BL

Kawai

90,000,000.0

Kawai BL31

Kawai

45,000,000.0

U1H

Yamaha

45,000,000.0

U3G

Yamaha

52,000,000.0

U300

Yamaha

118,000,000.0

U30A

Yamaha

105,000,000.0

U3A

Yamaha

82,000,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách đàn Piano Điện Tại Thiên Di Piano – 147 Hào Nam

Tên hàng

Thương hiệu

Giá bán

Roland HP 506-GP

Roland

22,500,000.0

Yamaha CLP-230

Yamaha

14,200,000.0

Casio PX-770

Casio

12,000,000.0

Yamaha CLP-370

Yamaha

21,200,000.0

Kawai CN25

Kawai

15,500,000.0

Yamaha YDP-140

Yamaha

13,500,000.0

Kawai CA63

Kawai

19,000,000.0

Kawai CA48

Kawai

25,500,000.0