You dont have javascript enabled! Please enable it! sửa đàn piano - Thiên Di Piano

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Sửa kẹt phím đàn piano

Giá tham khảo Original price was: 500.000₫.Current price is: 500.000₫.

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Chỉnh Dây Đàn Piano Đứng

Giá tham khảo Original price was: 800.000₫.Current price is: 800.000₫.

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Chỉnh Dây Đàn Piano 3 Chân

Giá tham khảo Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.

Thay Linh Kiện

Thay dạ bịt tiếng

Giá tham khảo Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Cân Phím Đàn Đứng

Giá tham khảo Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
Giảm giá!

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Dịch vụ chuyển đàn trọn gói (5)

Giá tham khảo Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.500.000₫.

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Bảo dưỡng đàn Piano 3 chân

Giá tham khảo Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.800.000₫.

Thay Linh Kiện

Thay dây trợ lực

Giá tham khảo Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
Giá tham khảo Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Thay Linh Kiện

Thay dây cương

Giá tham khảo Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

Thay Linh Kiện

Thay phím trắng piano

Giá tham khảo Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.500.000₫.

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Cân Phím Đàn 3 Chân

Giá tham khảo Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
Giá tham khảo Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 3.000.000₫.