You dont have javascript enabled! Please enable it! Sửa đàn Piano điện bởi Thiên Di Piano - Thiên Di Piano

Category Archives: Sửa đàn Piano điện bởi Thiên Di Piano

Sửa chữa-khắc phục lỗi đàn Piano điện

Sửa đàn Piano điện và gia cố khung đàn cho khách. Đàn Piano điện sau một thời gian dài sử dụng có thể bị hỏng linh kiện trên bo mạch dẫn đến các hiện tượng như: Đàn không lên tiếng,không lên nguồn, bì rè . Tham khảo tại: https://thiendipiano.vn/san-pham/sua-bang-mach-dan-piano-dien/