You dont have javascript enabled! Please enable it! Grand Piano Yamaha C1L - Thiên Di Piano

Grand Piano Yamaha C1L

Yamaha C1L là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 06 năm 2007.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn

Danh mục: , Từ khóa: ,