You dont have javascript enabled! Please enable it!

Grand Piano Yamaha C3A

Yamaha C3A là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 1 năm 1985 cho đến tháng 8 năm 1988.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn

error: Alert: Cảnh Báo : Nội dung trên website đã được đăng ký bản quyển, quý khách vui lòng không copy dưới mọi hình thức !