You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C7 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C7

Giá tham khảo Original price was: 450.000.000₫.Current price is: 450.000.000₫.

Yamaha C7 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1979 cho đến tháng 10 năm 1983.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn