You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha CS II 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha CS II

Giá tham khảo Giá gốc là: 800.000.000₫.Giá hiện tại là: 800.000.000₫.

Yamaha CS II là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 4 năm 1975 cho đến tháng 9 năm 1979.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn