You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha G5B 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha G5B

Yamaha G5B là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 04 năm 1988 cho đến tháng 09 năm 1990.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn

Danh mục: , Từ khóa: ,