【Piano điện Kawai PN270 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano điện Kawai PN270

8.500.000

Piano điện Kawai PN270 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2000.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với ….