【Piano Điện Yamaha DGX-220 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha DGX-220

Piano Điện Yamaha DGX-220 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2005.Một mẫu đàn Piano điện thuộc dòng Portable của Yamaha.