【Piano Điện Yamaha J-5000 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha J-5000

13.000.000

Piano Điện Yamaha J-5000 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2000.Một mẫu đàn Piano điện thuộc dòng Portable của Yamaha.