You dont have javascript enabled! Please enable it! Danh sách Piano Yamaha Series U ✅ 【Thiên Di Piano 】 【 Thiên Di Piano】 ✆ 0888 15 15 88

Danh sách Piano Yamaha series U

U1

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

U1 số seri dưới 100.000

Đen bóng

2

121

U1B,C

Đen,Vân Gỗ

2

121

U1D

Đen/Vân gỗ óc chó/Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

2

121

U1E

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

121

U1F

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

121

U1G

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

121

U1H đầu số seri từ 1 triệu

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

121

U1H đầu số seri từ 2 triệu

Đen bóng

3

121

U1H đầu số seri từ 3 triệu

Đen bóng

3

121

U1M

Đen bóng

3

121

U1A đầu số seri từ 3 triệu

Đen bóng

3

121

U1A đầu số seri từ 4 triệu

Đen bóng

3

121

U10

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

U10BL

Đen bóng

3

121

U10A

Đen bóng

3

121

U10BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

121

U10WnC

Vân gỗ óc chó

3

121

U10TK

Vân gỗ Tếch (Teak Wood)

3

121

U10Wn

Vân gỗ óc chó

3

121

 

U100

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

U100

Đen bóng

3

121

U100BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

121

U100Sa

Vân gỗ Xoan Đào

3

121

U100Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

U100SX

Đen bóng

3

Silent

121

 

U2

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

U2A số seri dưới 100.000

Đen Bóng

2

127

U2 A mới

Đen Bóng

2

127

U2B

Đen Bóng

2

127

U2C

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

127

U2F

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

127

U2G

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

127

U2H đầu số seri từ 1 triệu

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

127

U2H đầu số seri từ 2 triệu

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

127

U2H đầu số seri từ 3 triệu

Đen Bóng

3

127

U2M

Đen Bóng

3

127

U2A đầu số seri từ 3 triệu

Đen Bóng

3

127

U2A đầu số seri từ 4 triệu

Đen Bóng

3

127

 

U3

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

U3 số seri dưới 100.000

Đen Bóng

2

131

U3C số seri trên 100.000

Đen Bóng

2

131

U3D số seri trên 100.000

Đen / Vân gỗ Óc Chó

2

131

U3E

Đen /Vân gỗ óc chó Úc(Queensland)/ Vân gỗ Xoan Đào

3

131

U3F

Đen / Vân gỗ Xoan Đào

3

131

U3G

Đen / Vân gỗ Xoan Đào

3

131

U3H đầu số seri từ 1 triệu

Đen / Vân gỗ Xoan Đào

3

131

U3H đầu số seri từ 2 triệu

Đen / Vân gỗ Xoan Đào

3

131

U3H đầu số seri từ 3 triệu

Đen Bóng

3

131

U3M

Đen Bóng

3

131

U3A đầu số seri từ 3 triệu

Đen Bóng

3

131

U3A đầu số seri từ 4 triệu

Đen Bóng

3

131

 

U30

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

U30BL

Đen Bóng

3

131

U30A

Đen Bóng

3

131

U30BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

131

U30ChC

Vân gỗ Cherry phong cách Chippendale

3

131

U30MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

131

U30RW

Vân gỗ Hồng Mộc/Cẩm Lai (RoseWood)

3

131

U30Sa

Vân gỗ Xoan đào

3

131

U30Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

U30AS

Đen Bóng

3

Silent

131

 

U300

 Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

U300

Đen Bóng

3

131

U300MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

131

U300Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

U300S

Đen Bóng

3

Silent

131

U300SX

Đen Bóng

3

Silent

131

 

U5

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

U5AS

Đen Bóng

3

silent

131

U5

Vân gỗ Óc Chó Úc(Queensland)

3

131

U5B

Vân gỗ Óc Chó Úc(Queensland)

3

131

U5C

Vân gỗ Óc Chó Úc(Queensland)

3

131

U5D

Vân gỗ Óc Chó Úc(Queensland)

3

131

U5H

Vân gỗ Óc Chó Úc(Queensland)

3

131

 

U50

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

U50SX

Đen Bóng

3

im lặng

113

 

U7

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

U7A

Vân gỗ Tếch (Teak Wood)

3

131

U7B

Vân gỗ Tếch (Teak Wood)

3

131

U7C

Vân gỗ Tếch (Teak Wood)

3

131

U7H

Vân gỗ Tếch (Teak Wood)

3

131

 

 

UX

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX đầu số seri từ 2 triệu

Đen Bóng

3

131

UX đầu số seri từ 3
triệu

Đen Bóng

3

131

 

 

UX1

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX1 đầu số seri từ 3
triệu

Đen Bóng

3

121

UX1 đầu số seri từ 4 triệu

Đen Bóng

3

121

UX10

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX10BL

Đen Bóng

3

121

UX10A

Đen Bóng

3

121

UX10BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

121

UX10Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

UX10WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

121

UX100

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX100

Đen Bóng

3

121

UX2

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX2 đầu số seri từ 3
triệu

Đen Bóng

3

127

UX2 đầu số seri từ 4
triệu

Đen Bóng

3

127

UX3

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX3 đầu số seri từ 3
triệu

Đen Bóng

3

131

UX3 đầu số seri từ 4 triệu

Đen Bóng

3

131

UX30

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX30BL

Đen Bóng

3

131

UX30A

Đen Bóng

3

131

UX30BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

131

UX30Wn

Vân gỗ Óc
Chó

3

131

UX30WnC

Vân gỗ Óc Chó phong
cách Chippendale

3

131

UX300

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX300

Đen Bóng

3

131

UX300BiC

Vân gỗ chi bạch dương(Birch Wood) phong cách Chippendale

3

131

UX300Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

UX55

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX5

Đen Bóng

3

131

UX50

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX50BL

Đen Bóng

3

131

UX50A

Đen Bóng

3

131

UX50RW

Vân gỗ Hồng Mộc/Cẩm Lai (RoseWood)

3

131

UX50WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

UX500

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Chiều cao

UX500

Đen Bóng

3

131

UX500WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

Danh sách Piano Yamaha Series U bởi Thiên Di Piano

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *