You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Danh sách Piano Yamaha Series Y 】 ✅ Thiên Di Piano 【 Thiên Di Piano】 ✆ 0888 15 15 88

Danh sách Piano Yamaha Series Y

 

 

Y C

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YC1SG

Đen bóng

3

Silent

112

YF

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YF101C

Vân gỗ Anh Đào

3

114

YF101C-SB

Vân gỗ Anh Đào

3

Silent

114

YF101W

Vân gỗ Óc Chó

3

114

YF101W-SB

Vân gỗ Óc Chó

3

Silent

114

YM10

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YM10

Đen bóng

3

121

YM10S

Đen bóng

3

Silent

121

YM10SXGZ

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

121

YM11

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YM11

Đen bóng

3

121

YM11SZ

Đen bóng

3

Silent

121

YM11SXGZ

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

121

YM11Sa

Vân gỗ Xoan Đào

3

121

YM11Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

YM5

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YM5

Đen bóng

3

121

YM5S

Đen bóng

3

Silent

121

YM5SC

Đen bóng

3

Silent

121

YM5SD

Đen bóng

3

Silent

121

Y P

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YP10

Đen bóng

3

Tự chơi

121

YP30

Đen bóng

3

Tự chơi

131

YS

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YS10

Đen bóng

3

Silent

121

YS10SB

Đen bóng

3

Silent

121

YS30

Đen bóng

3

Silent

131

YS30SB

Đen bóng

3

Silent

131

YU1

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU1

Đen bóng

3

121

YU1S (Z)

Đen bóng

3

Silent

121

YU1SXG (Z)

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

121

YU1Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

YU10

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU10

Đen bóng

3

121

YU10SB

Đen
bóng

3

Silent

121

YU10SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

121

YU10MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

121

YU10Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

YU10WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

121

YU11

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU11

Đen bóng

3

121

YU11SD

Đen bóng

3

Silent

121

YU11W

Vân gỗ Óc Chó

3

121

YU3

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU3

Đen bóng

3

131

YU3S (Z)

Đen
bóng

3

Silent

131

YU3SXG (Z)

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YU3Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU3Sa

Vân gỗ Xoan Đào

3

131

YU3MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

131

YU3WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

YU3CE

Phiên bản Centennial

3

131

YU30

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU30

Đen bóng

3

131

YU30SB

Đen
bóng

3

Silent

131

YU30SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YU30MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

131

YU30WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

YU30Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU30LE

Phiên bản giới hạn

3

131

YU30BM

3

131

YU30CE

Phiên bản Centennial

3

131

YU33

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU33

Đen bóng

3

131

YU33SD

Đen bóng

3

Silent

131

YU33W

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU5

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU5

Đen bóng

3

131

YU5SZ

Đen bóng

3

Silent

131

YU5SXG (Z)

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YU5Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU5CE

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU5Bb

Bubinga

3

131

YU50

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YU50

Đen bóng

3

131

YU50SB

Đen bóng

3

Silent

131

YU50SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YU50Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YU50WnC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

YU50MhC

Vân gỗ Óc Chó phong cách Chippendale

3

131

YUA

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUA

Đen bóng

3

Pedal giữa pedal vang phần trầm(giống Grand Piano)

131

YUS

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUS

Đen bóng

3

Hệ thống thuỷ lực
nắp bàn phím

121

YUS1

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUS1

Đen bóng

3

121

YUS1SG

Đen bóng

3

Silent

121

YUS1SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

121

YUS1MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

121

YUS1Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

121

YUS3

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUS3

Đen bóng

3

131

YUS3SG

Đen bóng

3

Silent

131

YUS3SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YUS3MhC

Vân gỗ Dái Ngựa (Mahogany) phong cách Chippendale

3

131

YUS3Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YUS5

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUS5

Đen bóng

3

131

YUS5SG

Đen
bóng

3

Silent

131

YUS5SEB

Đen bóng

3

Silent + tự chơi (bộ DKC-850)

131

YUS5Wn

Vân gỗ Óc Chó

3

131

YUS5MhC

Vân gỗ Dái Ngựa
(Mahogany) phong cách
Chippendale

3

131

YUX

Mã Sản Phẩm

Màu sắc

Pedal

Tính năng

Chiều cao

YUX

Đen bóng

3

Hệ thống thuỷ lực nắp bàn phím

131

Danh sách Piano Yamaha Series Y bởi Thiên Di Piano

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *