【Piano Điện Yamaha CVP 307 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha CVP 307

25.000.000

Piano Điện Yamaha CVP 307 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2004.Một mẫu đàn Piano điện cao cấp của Yamaha.Sản phẩm được thiết kế với