You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha CF III SA 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha CF III SA

Giá tham khảo Original price was: 980.000.000₫.Current price is: 980.000.000₫.

Yamaha CF III SA là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 3 năm 2000 cho đến tháng 8 năm 2010.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn …