You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha CF III S 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha CF III S

Giá tham khảo Original price was: 1.100.000.000₫.Current price is: 1.100.000.000₫.

Yamaha CF III S là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 4 năm 1991 cho đến tháng 9 năm 1996.Một mẫu đại dương cầm …