You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha CF III 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha CF III

Giá tham khảo Original price was: 940.000.000₫.Current price is: 940.000.000₫.

Yamaha CF III là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 5 năm 1983 cho đến tháng 2 năm 1992.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn