【Piano Điện Yamaha YDP-101 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-101

6.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-101 là sản phẩm được sản xuất vào năm 1999.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.