【Piano Điện Yamaha YDP-88 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-88

6.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-88 là sản phẩm được sản xuất vào năm 1995.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.