【Piano Điện Yamaha YDP-113 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-113

11.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-113 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2002.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.