【Piano Điện Yamaha YDP-131 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-131

12.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-131 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2005.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.