【Piano Điện Yamaha YDP-151 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-151

14.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-151 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2006.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.