【Piano Điện Yamaha YDP-181 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-181

17.500.000

Piano Điện Yamaha YDP-181 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2010.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.