【Piano Điện Yamaha YDP-V240 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-V240

20.000.000

Piano Điện Yamaha YDP-V240 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2010.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.