【Piano Điện Yamaha J-8000 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha J-8000

14.000.000

Piano Điện Yamaha J-8000 là sản phẩm được sản xuất vào năm 2006.Một mẫu đàn Piano điện thuộc dòng Portable của Yamaha.