【Piano Điện Yamaha YDP-200 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Piano Điện Yamaha YDP-200

9.500.000

Piano Điện Yamaha YDP-200 là sản phẩm được sản xuất vào năm 1996.Một mẫu đàn Piano điện trung cấp của Yamaha.